WMK SERVICE

Najnowsze technologie użytkowe

Ekologia i bezpieczeństwo

EKOLOGIA A PRODUKTY

Oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie polskie i światowe wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego człowieka. Używane do czyszczenia roztwory nie zawierają składników, które działałyby agresywnie i mogłyby zniszczyć przyrodę lub narazić na szwank zdrowie czy życie człowieka.

Biodegradacja

Normy Unii Europejskiej określają, iż produkt uważa się za biodegradalny, jeśli proces naturalnego rozkładu następuje do poziomu bezpiecznych elementów porównywalnych z zawartością w środowisku naturalnym do 80%. Nasze produkty ulegają naturalnemu rozkładowi w 85% w ciągu 28 dni, po czym rozkładają się całkowicie.

Nie zawierają fosforanów 

Większość stosowanych obecnie środków myjących zawiera fosforany, których zadaniem jest zwiększenie jego skuteczności działania. Wiadomo, że fosforany są bardzo szkodliwe dla człowieka i jego środowiska naturalnego. Oferowane przez nas produkty nie zawierają fosforanów i nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka, ani dla otaczającej go przyrody.

Stabilność parametrów

Roztwory oferowanych przez nas produktów, przez długi czas pozostają przydatne do stosowania, gdyż zawierają od 80 do 90% wody – inne rozpuszczalniki szybko ulatniają się zmniejszając swoją skuteczność. Dodatkową przewagą produktów jest to, że zanieczyszczenie roztworu nie zmniejsza jego właściwości myjących – zwykłe rozpuszczalniki tracą swoją skuteczność w wielkościach proporcjonalnych do nasycenia roztworu przez zanieczyszczenia.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW CHRISAL
Nie niszczą powierzchni i nie powodują korozji

Środki myjące o poziomie pH porównywalnym z oferowanymi przez nas produktami, zwykle agresywnie oddziaływują na metale – nasze produkty są wyjątkiem od reguły. Niezależne badania całego szeregu europejskich instytutów badawczych wykazały, że zdecydowana większość czyszczonych metali nie koroduje nawet pod wpływem 100% koncentratów, nie stwierdzono też, by oferowane przez nas produkty w jakikolwiek inny sposób uszkadzały czyszczone powierzchnie. Powyższe badania wykazały również, że zalecane przez nas roztwory nie powodują nawet korozji, a wszystkie produkty są także neutralne w stosunku do każdego innego rodzaju materiału.


Są bezpieczne dla człowieka i przyrody 

Oferowane przez nas preparaty w roztworach roboczych są bezpieczne dla zdrowia człowieka i przyrody. Nie powodują oparzeń, uczuleń ani alergii. Jednakże przy dłuższym oddziaływaniu na skórę mamy uczucie „suchości”, które w żadnym razie nie powoduje niebezpiecznych skutków. Jest to w zasadzie zaleta, a nie wada naszych preparatów, ponieważ „suchość” nie jest spowodowana agresywnością naszych preparatów, lecz ich nadgorliwością przy realizowaniu celu, do którego zostały stworzone. Ich zadaniem jest myć i odtłuszczać wszystko, co brudne oraz tłuste i nasze produkty to robią, a „suchość„ rąk potwierdza tylko, że wywiązują się z powierzonego im zadania znakomicie, czyszcząc nawet brud zza paznokci. W przypadku podrażnienia oczu roztworem myjącym, jest ono nie większe niż w przypadku działania zwykłego mydła i w zasadzie wystarczy tylko dokładnie przepłukać oczy wodą by pieczenie ustąpiło.
Zalecane przez nas roztwory, w zasadzie pozwalają obejść się bez środków ochronnych, lecz zalecamy ich stosowanie, ponieważ wynika to z obowiązujących przepisów, które powstały na podstawie przeprowadzonych badań na dotychczas spotykanych, agresywnie działających środkach.

Są nietoksyczne

Oferowane przez nas produkty nie są toksyczne. Stwierdzają to badania renomowanych instytutów badawczych i potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom toksyczności wszystkich Naszych produktów odpowiada najniższemu poziomowi zagrożenia.

© 2024 WMK SERVICE

Theme by Anders Norén